Søyler

Advokatene på Nordstrand

Advokatkontoret ble etablert på Sæterkrysset på Nordstrand i 1985. Vi har flyttet vårt kontor til Nordstrand stasjon. Vi betjener de fleste sivilrettslige områder. Våre klienter er privatpersoner og bedrifter i Oslo- området.

EIENDOM

Vi er engasjert i konkrete eiendomsutviklingsprosjekter i hele landet og yter advokatbistand innenfor et bredt spekter. Vi er også megler i forbindelse med eiendomsoverdragelser og på tar oss konkrete kjøp- og salgsoppdrag.

Les mer

FAMILIE, ARV OG SKIFTEKlubbe

Vi bistår i alle typer arv, familie, og skiftesaker. Vi utarbeider testamenter, ektepakter og samlivsavtaler.

Les mer

BEDRIFTER

Vi fører regnskap og påtar oss forretningsføreroppdrag for bedrifter. Vi yter også bedriftsrådgivning som opprettelse av gode rutiner, og bidrar til godt fungerende arbeidsmiljø.