Søyler

Advokatene på Nordstrand

Jan Ivar Brataas Bjørn Fjeldheim benedicte Bennin

Jan Ivar Brataas

Bjørn Fjeldheim

Benedicte Bennin

jan.brataas@advokatnor.no
Tlf: +47 23 38 64 00
Mobil: +47 99 16 23 44

Jan Ivar Brataas er Cand. Jur. ved universitet i Oslo 1988. Advokatbevilling i 1991. Erfaring fra påtalemyndigheten i politiet. Har arbeidet som juridisk rådgiver både hos fylkesmannen og Oslo bystyres byutviklingskomite i ca. 5 år. Fra 1996 - 2001 bedrifts-advokat for More Group Norge AS. Fom 2001 egen advokatpraksis ved kontoret.

Advokat Jan Ivar Brataas er fast engasjert som juridisk rådgiver for ulike eiendoms-utviklingsprosjekter i Norge og har spesialkompetanse innefor utvikling av eiendom, byggeprosjekter og salg/omsetning av eiendom.
www.malselvfjellandsby.no
www.hallingskarvetresort.no

Han påtar seg også oppdrag innenfor følgende rettsområder:

 

 

fjeldheim@advokatnor.no
Tlf: +47 23 38 64 00
Mob: +47 90 65 56 24

Bjørn Fjeldheim er Cand. Jur. fra Universitetet i Oslo 1977
Han har vært advokat-fullmektig, ansatt som juridisk rådgiver i Statsbygg,og vært daglig leder og advokat i Norges Byggmesterforbund.
Advokatbevilling fra 1982. Egen advokatpraksis fra 2002.
Han har deltatt i utarbeidelsen av en lang rekke juridiske byggestandarder. Han har styrelederkompetanse fra BI.

Han påtar seg oppdrag innen følgende fagområder:

 

 

benedicte@advokatnor.no
Tlf: +47 23 38 64 00
Mobil: +47 41 68 39 03

Benedicte Bennin er Cand. Jur. ved Universitet i Oslo 1990. Ansatt i juridisk avdeling i Handelens og Service-næringens Hovedorganisasjon (HSH) fra 1990 til 1993. Advokatfullmektig. Juridisk rådgiver i Kultur departementets media-avdelingen fra 1992 til 2003. Advokatfullmektig ved Advokatene på Nordstrand i 2003 og fikk advokatbevilling i 2004. Har drevet privat generell advokatpraksis fom 2004 ved kontoret.

Benedicte Bennin har ansvaret for forretningsførsel og regnskap ved kontoret.

Hun påtar seg oppdrag innen følgende fagområder: