Søyler

Arbeidsrett

Vi bistår i oppsigelses- og avskjedssaker, men også i andre konflikter mellom
arbeidstager og arbeidsgiver.

 

 

 

 

 

 

Oppsagt