Søyler

Bedriftsrådgivning

Når det gjelder bedriftsrådgivning så samarbeider Bjørn Fjeldheim med Guro Kristin Morken.
Vi har lang erfaring med praktisk bedriftsrådgivning i gründerbedrifter.
Bedriftsrådgivningen gjelder først og fremst de administrative rutiner, HMS og internkontroll.
En viktig del av arbeidet er lederutvikling og innføring av retningslinjer for styrearbeidet.

 

 

 

 

 

Bedriftsrådgivning