Søyler

Fast eiendom

Vi påtar oss oppdrag innen fast eiendoms rettsforhold, spesielt innen Plan- og bygningsrett , Alminnelig tingsrett, Naboforhold og Sameieforhold.

Vi foretar eiendomsoverdragelser og påtar oss eiendomsmegleroppdrag.

 

 

 

 

 

Nøkler