Søyler

Priser for advokattjenester

Vår veiledende timepris for advokattjenester er fra kr. 1 500 (1875 inkl. mva) til kr. 3 000 (3750 inkl. mva).

Timepris avtales i hver enkelt sak, og det legges vekt på om klienten er privatperson eller bedrift. Timeprisen fastsettes ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad, samt størrelsen på de verdier og interesser saken gjelder. Advokatens kompetanse innen enkelte saksområder, kan også påvirke timeprisen. I noen grad kan det resultat som oppnås få betydning for honorarfastsettelsen. I spesielle tilfeller kan en lavere timepris avtales. Vi kan også på forespørsel gi en prisantydning for hele oppdraget.

Vi kan kreve innbetalt et forskudd til vår klientkonto før vi påbegynner arbeidet med sakskomplekset. Beløpet kan variere fra Kr 7 500,- til Kr 30 000,-.
Gebyr til domstolen må innbetales før vi igangsetter rettergang.

Vi har veiledende priser for følgende oppdrag:


Testament, fra kr. 5 500,-.
Samboeravtale, fra kr. 5 500,-.
Samboeravtale og testament, fra kr. 9 000,-.
Ektepakt, fra kr 5 500,-.
Ektepakt og testament, fra kr. 9 000,-.
Eiendomsoverdragelse: Kjøpekontrakt, skjøte og oppgjør, fra kr. 23 000.-

For testament, samboeravtale og ektepakt omfatter prisen ett innledende møte, vår utarbeidelse av dokumentet samt ett etterfølgende møte hvor dokumentet gjennomgås, underskrives og bevitnes her.

For deponering av testament tilkommer et gebyr. For tinglysning av ektepakt tilkommer tinglysningsgebyr.

Ved tinglysning av skjøte tilkommer utgifter til gebyr og dokumentavgift etter de til enhver tid gjeldende satser.

Nærmere informasjon om timepriser og gebyrer m. v. gis av advokaten.

Klubbe